1
מאי
2018

סקר שנתי בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2017

אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר שלנו לשנת 2017, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעת הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות קשורות" ("Israeli Related"), והשוואת תנאים אלו לאלו הנהוגים בעמק הסיליקון ארה"ב.

התוצאות השנתיות של 2017 מצביעות על עלייה קלה בשיעור סבבי השווי היורד ובשיעור הסבבים ללא שינוי בשווי. זאת, לעומת שנת 2016 שהציגה שיא של 90% בשיעור סבבי השווי העולה. עיקר ירידת השווי נצפה בסבבי D ומעלה, כלומר בסבבים המאוחרים.

מדובר בעלייה קלה ולא באינדיקציה לאיזושהי מגמה, ובסה"כ התוצאות מעידות על יציבות בתעשייה – סיבובים ראשונים ממשיכים להוות מעל שליש מהסבבים, ברוב הגדול של החברות הסבבים נעשים בשווי עולה ואין שום הקצנה בתנאים.

מגמת הירידה שנצפתה לאורך השנים בשימוש ב"זכות ההשתתפות בחלוקה" של מניות הבכורה ("participation rights") המשיכה גם בשנת 2017, ועמדה על פחות משליש מהסבבים שנסקרו, שזהו השיעור הנמוך ביותר מכל השנים שסקרנו! עד 2012 היה שימוש בזכות זו בשני שליש ויותר מהסבבים שנסקרו. גם בכך יש כדי להעיד על יציבות בתעשייה, שכן היא ממשיכה לאמץ מגמות מקלות מהתעשייה בעמק הסיליקון, שנטמעות יותר ויותר. שם שיעור השימוש בזכות זו עומד על 15% בלבד.

יחד עם זאת, לצד השימוש היורד ב"זכות ההשתתפות בחלוקה", ממשיכה התעשייה בישראל לעשות שימוש בצבירת ריבית על ההשקעה בסכום העדיפות, בכמעט מחצית העסקאות (50% מהסבבים שנסקרו בארץ לעומת 6% בעמק הסיליקון!). כמו כן, ממשיכה התעשייה בישראל להשקיע במניות בכורה עם זכות קדימות בחלוקה לעומת מניות הבכורה של הסיבוב הקודם (”senior liquidation preference“(, בשיעורים גבוהים של מעל שני שליש מהסבבים, לעומת פחות משליש מהסבבים בעמק הסיליקון (73% בישראל לעומת 27% בעמק הסיליקון). התעשייה באופן מסורתי מרבה להשתמש בשני תנאים אלו ועדיין לא נוטה לכיוונים של עמק הסיליקון שם המשקיעים פחות מגוננים בתנאים אלו למול היזמים והסבבים הקודמים. נראה שהתעשייה בעמק הסיליקון ממשיכה לבנות על הצלחת החברות ופחות עוסקת בהגנה של מקרה כישלון.

 

לקריאת הסקר המלא לחצ/י כאן

 

 

Print Friendly, PDF & Email