2
Jan
2017

מאמר דעה של מחלקת איכות הסביבה פורסם בגלובס

מאמר דעה של עו"ד אורית מרום אלבק ועו"ד גלית עופר ממחלקת איכות הסביבה שלנו, בעניין הסיכונים הבטיחותיים,הבריאותיים והסביבתיים העולים מקיומם של מפעלי תעשייה כימית מסוכנים בלב אזורים צפופי אוכלוסייה.

Print Friendly, PDF & Email