16
Mar
2016

השותפים עו"ד טלי בן ארצי ועו"ד גדי גראוס ייצגו את חברת IDE בעסקה בה רכשה החברה 40% ממניות חברת שיכון ובינוי במתקן ההתפלה בחדרה

תמורה שנקבעה בעסקה הינה כ-80 מיליון שקל. שיכון ובינוי לא נפרדת לחלוטין ממתקן ההתפלה שכן לאחר המכירה קבוצת שיכון ובינוי תיוותר עם אחזקה של 50% בזכיין של מתקן ההתפלה. הזכיין מחויב על פי ההסכמים לשאת בכל ההתחייבויות של המפעיל בתקופת ההפעלה.

לפרסום פרטי העסקה במגזין בדה מרקר לחצ/י כאן

Print Friendly, PDF & Email