8
Nov
2017

עו"ד אמיר שחר, שותף בפרקטיקת שוק ההון, הוביל מחקר השוואתי עבור רשות ניירות ערך שמטרתו להרחיב את מודל הרישום הכפול לבורסות חדשות.

 המחקר כלל מחקר השוואתי מעמיק של כללי ממשל תאגידי ודיווח בבורסות ברחבי העולם ביניהן סינגפור, הונג קונג וטורונטו. ממצאי המחקר נכללים כנספח בהצעה לתיקון חוק ניירות ערך אשר פורסמו לאחרונה ע"י רשות ניירות ערך.

לקריאת תמצית המחקר לחצ/י כאן

Print Friendly, PDF & Email

  • שמואל גלינקא
  • ענבל רז
  • ניר שמרי