19
Oct
2017

משרדנו ייצג את חברת פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ ואת בעלי החברה, בני משפחת קורץ, בעסקת מיזוג ורכישה מורכבת עם אלקטרה בע"מ בהיקף כספי של כ- 100 מיליון ₪.

מדובר בעסקה עם מורכבות משפטית, פיננסית ותפעולית, אשר כללה שורה ארוכה של הסכמים, ובהם, הסכמי מימון, הסכם בעלי מניות, הסכמי העסקה עם אנשי מפתח בפעילות הנרכשת, וכיו"ב.

Print Friendly, PDF & Email