22
Jun
2017

מהי ההבחנה הנכונה בין הודעות "דיוור ישיר" ובין הודעות "ספאם", האם יש הבדלים בין לקוחות קיימים ללקוחות עבר ומה הלגיטימיות של הודעות אלו

הנחייה חדשה של רשם מאגרי המידע שהתפרסמה אתמול מבהירה את ההבדלים וכיצד על חברות וארגונים לנהוג. לקריאת התייחוסתם של השותפה עו"ד עו"ד ורד חורש ועו"ד ניר פיינברג לחצו כאן

Print Friendly, PDF & Email