30
Mar
2017

סקר שנתי בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון –שנת 2016

אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר שלנו לשנת 2016, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעת הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות קשורות" ("Israeli Related"), והשוואת תנאים אלו לאלו הנהוגים בעמק הסיליקון ארה"ב.

כתמיד, הסקר נערך בשיתוף פעולה עם פירמת עוה"ד Fenwick & West LLP, שהינה פירמת עו"ד מהמובילות בעמק הסיליקון שבארה"ב, דבר המאפשר לנו להביא בפניכם השוואה מעניינת, העושה שימוש באותם כלים ומינוחים, בין התנאים הנהוגים בישראל לתנאים הנהוגים בעמק הסיליקון.

התוצאות השנתיות מלמדות שהמחצית השנייה של 2016, שמרה על המגמות ה"דו-קוטביות" שנצפו במחצית הראשונה. התוצאה השנתית מציגה  שוב מספר סבבי שווי עולה בשיעור ללא תקדים, הגבוה ביותר שסקרנו עד כה: שיעור של 90% ממספר הסבבים שסקרנו הינם סבבים בשווי עולה! שיעור זה גם גבוה לעומת שיעורי השווי העולה בעמק הסיליקון – שם השיעור הינו 73%.

לצד העלייה בסבבי השווי העולה ושיעורם חסר התקדים, קיימת ירידה בשיעור הסבבים הראשונים בישראל לעומת שנת 2015. אמנם השיעור עלה במעט לעומת זה שנצפה במחצית הראשונה (29% במחצית הראשונה לעומת 33% בממוצע שנתי), אך עדיין זו ירידה לעומת שיעור של 44% לשנת 2015. התקרבנו בכך למספרים של עמק הסיליקון, אך עדיין אנחנו גבוהים יותר (הם ב-23% סיבובים ראשונים). המשמעות היא שלעומת שנה שעברה יש ירידה בהשקעות חדשות, וייתכן שיש בכך כדי להעיד על האטה מסוימת בתעשייה שממשיכה לממן חברות קיימות אך פחות ששה להיכנס להשקעות חדשות לעומת 2015.

אנחנו בהחלט רואים במצב השפעה של ההאטה שהחלה בעמק הסיליקון, אליה התווספה ברבעון הראשון של 2017 – גם השפעה מאטה של הרגולציה החדשה על השקעות חוץ בסין, שגם היא נותנת בימים אלה אותותיה בזרימת ההון משם להייטק הישראלי. מעניין יהיה לראות כיצד ישתקף הדבר בסקר של מחצית השנה הראשונה של 2017.

לקריאת הסקר המלא לחצ/י כאן

Print Friendly, PDF & Email