24
Oct
2017

סקר שנתי בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון –מחצית ראשונה 2017

אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר שלנו למחצית הראשונה של 2017, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעת הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות קשורות" ("Israeli Related"), והשוואת תנאים אלו לאלו הנהוגים בעמק הסיליקון ארה"ב.

כתמיד, הסקר נערך בשיתוף פעולה עם פירמת עוה"ד Fenwick & West LLP, שהינה פירמת עו"ד מהמובילות בעמק הסיליקון שבארה"ב, דבר המאפשר לנו להביא בפניכם השוואה מעניינת, העושה שימוש באותם כלים ומינוחים, בין התנאים הנהוגים בישראל לתנאים הנהוגים בעמק הסיליקון.

 מסקנות:

 ראשונה מאז 2015 נצפתה עליה קלה במספר סבבי השווי היורד ובמספר סבבי השווי הזהה, זאת על חשבון מספר סבבי השווי העולה שירד! גם בעמק הסיליקון נצפתה עליה קלה במספר סבבי השווי היורד.

עיקר הירידה נצפתה בסבבי B ובסבבים המאוחרים. שווי יורד בסבבים מאוחרים הוא אפילו מתבקש, שכן הוא מהווה סינון טבעי של חברות שלא הצליחו לבסוף להמריא. לעומת זאת שווי יורד כבר בסבב B, מהווה סינון מוקדם מאד בשרשרת המזון של ההשקעות.  סינון כזה יכול להצביע מצד אחד על כך שבוצעו השקעות לא איכותיות בשלב הראשון (כמות על חשבון איכות) דבר שמעיד על תעשייה לא בריאה שרצה לממן מיזמים ללא הבחנה. מצד שני ניתן לומר שמדובר בתהליך בריא ש"מפיל" כבר בשלבים המוקדמים חברות במקום למשוך אותן ולממנן עד הסבבים המאוחרים ורק אז להפילן.

בסקר הקודם לשנת 2016, תהינו אם  ההאטה שהחלה בעמק הסיליקון, לצד הרגולציה החדשה על השקעות חוץ בסין, שמכבידה על  הזרמת כסף מסין להייטק הישראלי, יתנו אותותיהן ב-2017. זאת ועוד, התוצאות שצפינו אכן מראות עליה קלה בסבבי השווי היורד. תוצאות אלה באות גם לצד תוצאות של סקרים אחרים שהכריזו שהמחצית הראשונה של שנת 2017 מהווה שפל חסר תקדים באקזיטים מזה 5 שנים. יחד עם זאת, נראה שעוד מוקדם לומר אם תוצאות אלו מעידות על תחילתה של היפוך מגמה, שכן הן  עדיין מינוריות ויתכן שלא מספיק אינדיקטיביות.

לצד העלייה בסבבי השווי היורד, נצפתה גם עלייה בשיעור השימוש בזכות הקדימות של מניות הבכורה בחלוקה לעומת מניות הבכורה של הסיבוב הקודם (”senior liquidation preference“(, והשיעור חזר לרמות של 81% שלא נצפו מאז 2009! בעניין זה יש שוני גדול מעמק הסיליקון, שם השיעור שימוש בזכות זו עומד על שיעורים של 27% בלבד ושיעורים נמוכים באופן מובחן מאלו הנהוגים בארץ לאורך כל תקופות הסקר שלנו. נראה שמדובר בהבדל בתרבות העיסקית בתחום לגבי תנאי זה, שבאופן מסורתי, לאורך כל השנים בהן אנחנו מסקרים, אין התעשייה הישראלית מאמצת את הנהוג בעמק הסיליקון.

 מנגד, נצפתה ירידה גדולה בשיעור השימוש ב"זכות השתתפות בחלוקה" של מניות הבכורה ("participation rights") שירד לשיעור הנמוך ביותר שסקרנו עד כה -27% בלבד. נראה שלגבי תנאי זה, אימצה התעשייה הישראלית את התפיסה שראתה חוסר הגינות מסויים בזכות-participation rights, המעניקה למשקיע ה-Preferred יכולת לקבל החזר מעל חלקו היחסי בחברה, והפחיתה מאד את השימוש בו. בעבר ראינו מגמה כזו קורית בנוסחת האנטי דילול, שכמו בעמק הסיליקון, ברובה המכריע עברה להיות לפי ממוצע משוכלל ולא לפי התאמת מחיר מלאה ("full ratchet").

תוצאות הסקר מותירות אותנו עם ציפיה לראות מה המגמה הנושבת לפי תוצאות הסקר הבא. העלייה במספר סבבי השווי היורד היא קלה בלבד, ומבחינת השימוש בתנאים, מצד אחד יש הקשחה בשימוש ב- senior liquidation preference, ומצד שני יש ירידה גדולה בשיעור השימוש ב"זכות השתתפות בחלוקה".

לקריאת הסקר המלא לחצ/י כאן

Print Friendly, PDF & Email