מחקר זה סוקר את עסקאות הפרייבט אקוויטי הישראליות בהן היו מעורבות קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות וזרות ומשקיעים אחרים – ישראלים וזרים.

הסקר נערך ע"י משרד שבלת בשיתוף עם מכון המחקר IVC ומדווח על סוגי העסקאות הבאים בשוק הפרייבט אקוויטי הישראלי: עסקאות  buyout ,עסקאות מזנין, השקעות turnaround ,עסקאות חוב במצוקה, והשקעות סטרייט אקוויטי.

הנתונים מתבססים על מידע המתקבל ישירות ממשקיעים ועל נתוני מאגר המידע Database Online-IVC

Print Friendly, PDF & Email