למשרד שבלת ניסיון רב  שנים בתחומי הבנקאות, הפיננסים והמימון   בבזירה המקומית ובזירה הבינלאומית. אנו מציעים  מגוון רחב של שירותים משפטיים בתחום דיני הבנקאות ומלווים  בין היתר מוסדות פיננסים, מלווים ולווים, יועצים ומשקיעים פרטיים, ישראלים וזרים בעסקאות מימון ופיננסיים.

המחלקה מייצגת דרך קבע לקוחות בעסקאות פיננסיות גדולות ומורכבות. בזכות הידע אותו צברנו לאורך השנים אנו יודעים לצפות מראש בעיות משפטיות ומסחריות העלולות להתרחש בכל עסקה פיננסית, ומנחים את לקוחותינו לכל אורך הדרך בהתמודדות עמן. בנוסף, לרשותנו עומדים מומחים בתחומי המיזוגים והרכישות, שוקי ההון, המיסוי והרגולציה, שבהם אנו נעזרים לפי הצורך.

צוות הליטיגציה הבנקאית שלנו מסייע ללקוחות במגוון רחב של סכסוכים בתחומי הבנקאות, שינויים מבניים בתאגיד ושירותים פיננסיים, ומופיע בבתי המשפט ובכל הסוגים של בתי הדין.

שירותים:

 • הלוואות בנקאיות, לרבות הלוואות סינדיקט
 • רכישות ומינוף
 • מימון פרויקטים, לרבות מימון פרויקטים בתחומי התשתיות, האנרגיה ומשאבי טבע
 • מימון נכסים ועסקאות
 • עסקאות נגזרות ומכשירים פיננסיים
 • רגולציה בנקאית
 • ליטיגציה ויישוב מחלוקות בתחום המימון
 • חדלות פרעון וארגון מחדש של תאגידים

 

Print Friendly, PDF & Email
חדשות
 • אמנון שבלת
 • ריצ'ארד רוברטס
 • אלון זיו
 • לימור פלד