בעולם של רגולציה משתנה וביקורת ציבורית נשכנית נושא תגמול בכירים נתון לביקורת ציבורית קפדנית וניצב פעמים רבות במרכז סדר היום הציבורי.

אנו בשבלת מכירים בחשיבות הרבה של הנושא ללקוחותינו ומציעים שירותים משפטיים מקיפים בכל ההיבטים הנוגעים לתגמול בכירים. תחום תגמול הבכירים מצריך התאמה ייחודית לצורכי הלקוח וצוות הפרקטיקה הינו בעל מומחיות בסוגיות תגמול שונות וחדשניות.

הצוות המנוסה מעניק ייעוץ למנהלים בכירים, לוועדות תגמול ודירקטוריונים של חברות פרטיות וציבוריות (לרבות דואליות) מהגדולות במשק הפועלות בתחומים שונים. הצוות מייעץ בהיבטי תגמול בתחומים רבים ומשלב דיסציפלינות משפטיות שונות לרבות דיני חברות וניירות ערך,  דיני עבודה ומיסוי. הייעוץ ניתן בין היתר בנושאי תגמול מסובכים ורגישים, כמו למשל ביחס לתכנון והיישום של תוכניות בונוסים, תוכניות תגמול הוניות, הסכמי פרישה, רילוקיישן ועוד.

בסוגיות תגמול מורכבות המצריכות שילוב רב תחומי, צוות הפרקטיקה פועל בשיתוף פעולה עם מחלקות הפירמה למתן פתרון כולל לרבות בתחומי מיזוגים ורכישות, שוק ההון, ליטיגציה ומיסוי.

שירותי המחלקה

 • מדיניות תגמול לנושאי משרה
 • תגמול הוני
 • תוכניות בונוסים
 • הסדרי "מצנחי זהב"
 • הסדרי שינוי שליטה
 • מענקי פאנטום
 • הסכמי בכירים שונים ומגוונים ובכלל זאת ניהול, העסקה, פרישה, רילוקיישן והסכמים בינלאומיים אחרים
 • היבטי גילוי שונים לפי דיני ניירות ערך
 • חוו"ד בסוגיות שונות הקשורות לכללי ממשל תאגידי מומלצים
 • תגמול בכירים אגב מיזוגים ורכישות, הנפקות ראשוניות לציבור ואירועי חברה אחרים
 • ייצוג חברות ונושאי משרה מול גופי ייעוץ למשקיעים מוסדיים כדוגמת אנטרופי וה-ISS ומול רשות ניירות ערך ובבתי המשפט
 • ייעוץ בסוגיות הקשורות לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה
 • ייצוג וקבלת אישורים מקדמיים (פרה-רולינג) מרשות המסים

 

Print Friendly, PDF & Email
חדשות
 • ליאור אבירם
 • עדי זלצמן
 • שלי בלאט זק
 • אמיר שחר