ברצוננו להביא לתשומת לבכם כי ביום 20.12.2017 פרסם נשיא ארה"ב דולנד טראמפ צו נשיאותי העוסק במניעת שחיתות והפרות של זכויות אדם ברחבי העולם ("הצו").

הצו אומץ על ידי הנשיא האמריקאי תחת סמכות אשר הוענקה לו על ידי בית המחוקקים האמריקאי במסגרת יישום ה- Global Magnitsky Human Rights Accountability Act  ("החוק") ; חוק זה, אשר נחקק על רקע רדיפות פוליטיות של עיתונאים ברוסיה, מאפשר לנשיא האמריקאי להטיל סנקציות פרטניות כנגד מפרי זכויות אדם ומקדמי שחיתות. בניגוד לרשימות סנקציות אמריקאיות קיימות, כגון אלו המנוהלות על ידי משרד האוצר האמריקאי אשר עוסקות במדינות ספציפיות, החוק והצו הינם בעלי תחולה וגלובלית, ויחולו ללא קשר למדינת אזרחותו או מקום מושבו של מי שנכלל ברשימה.

באופן ספציפי מכיל הצו רשימה של אישים וחברות אשר מוגדרים כמעורבים בהפרות זכויות אדם או בשחיתות. בין היתר קובע הצו כי כל פעולה של העברה, תשלום או עסקה ברכוש ו/או הנוגעת לזכויות ברכוש של אדם אשר כלול ברשימות אלו יחסם הינה אסורה, וזאת כאשר אותו רכוש נמצא בארה"ב ו/או ברשות כל אזרח אמריקאי, תושב ארה"ב ו/או חברה אמריקאית. איסור זה חל גם על כל פעולה של מתן ו/או אספקה של כל סכום, מוצר או שירות על ידי, עבור או לטובת מי שמופיע ברשימה, וכן קבלה כאמור ממי שמופיע ברשימה זו. כל פעולה אשר נועדה לעקוף או להתחמק מסנקציות אלה מהווה בעצמה הפרה עצמאית של הסנקציות.

יש לשים לב כי סנקציות אלה יחולו אף על אזרח אמריקאי המועסק בחברה ישראלית ואשר פועל מול גורם אשר נמצא ברשימת הסנקציות.

רשימה זאת כוללת בין היתר את איש העסקים הישראלי דן גרטלר אשר שמו נקשר בפרשיות שחיתות באפריקה, וכן שמונה חברות ברחבי העולם הקשורות לו – הן ברחבי העולם ( לרבות איי הבתולה, קנדה, הולנד וקונגו) והן חברות ישראליות הפועלות מישראל. כמו כן הסנקציות חלות על כל ישות אשר 50% או יותר ממנה מחוזקים, באופן ישיר או עקיף, על ידי מי שמופיע ברשימה.

להלן פרטי שלושת החברות הישראליות כפי שפורסמו בצו:

  1. G.D. INVESTMENTS LTD. (f.k.a. DAN GERTLER DIAMONDS LTD.), 23 Tuval, Ramat Gan 5252238, Israel; P.O. Box 101, Ramat Gan 5210002, Israel; Public Registration Number 512253352 (Israel) [GLOMAG] (Linked To: GERTLER, Dan).
  2. G.I. ISRAEL LTD, 23 Tuval, Ramat Gan 5252238, Israel; P.O. Box 101, Ramat Gan 5210002, Israel; Public Registration Number 513686220 (Israel) [GLOMAG] (Linked To: GERTLER, Dan).
  3. PROGLAN CAPITAL LTD, 23 Tuval, Ramat Gan 5252238, Israel; P.O. Box 101, Ramat Gan 5210002, Israel; Public Registration Number 515000354 (Israel) [GLOMAG] (Linked To: D.G.D. INVESTMENTS LTD.).

לאור תחולתו הרחבה של הצו ומאמצי האכיפה הגלובליים של ארצות הברית בתחום זה המתפתחים חדשות לבקרים, ולאור הכללתן של חברות ישראליות ברשימת הסנקציות, שומה על חברות המנהלות את עסקיהן הן בארץ והן בחו"ל לנקוט את הפעולות הנדרשות לצורך עמידה בחוקים אלה. ממשלת ארה"ב נוקטת בהליכי אכיפה מחמירים גם נגד חברות זרות המפרות את משטר הסנקציות. כך למשל, BNP Paribas נקנסה ב 9$ מיליארד דולר על הפרות של משטר זה.

מעבר לתחולתו הישירה של משטר הסנקציות, יש לשים לב כי כיום יש בידי ממשלת ארה"ב כלי ענישה נוסף בו היא יכולה לנקוט כנגד אישים וחברות אשר לדעתה עוסקים בשחיתות, וזאת בנוסף על הדרישות אשר קמות תחת אותם חוקים המקומיים (כגון סעיף 291א לחוק העונשין הישראלי) אשר ייתכן ויחולו על אותה חברה כמו גם החוקים האמריקאים למניעת שחיתות. על כן, כיום יותר מתמיד, מומלץ לכל חברה הפעילה בעולם ליישם תוכנית ציות למניעת שחיתות בכדי להגן על החברה, מנהליה ועובדיה.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות