אתמול, 21.6.17, פרסמה הרשות למשפט, מידע וטכנולוגיה ("הרמו"ט") את הנחיית רשם מאגרי המידע בנושא פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.

לראשונה, הרמו"ט מגלה דעתה על מהי ההבחנה הנכונה בין הודעות "דיוור ישיר" והודעות "ספאם", ומתייחסת בכך, בעקיפין, ללגיטימיות של הודעות אלו.

במטרה לעשות לקורא המבולבל סדר, ייאמר מיד, ובאופן כללי, שעל מנת להכשיר פניות שמבצעות חברות ללקוחותיהן, במיוחד אם פניות אלו נועדו לשם הצעת שירותים או מוצרים בעלי זיקה לשירות העיקרי שמספקת החברה, די בהודעה מראש ללקוח על כך שישנה כוונה לעשות שימוש במידע למטרות אלו (למשל, במסגרת תנאי השימוש בשירות), ואף ניתן להתנות את קבלת השירות בכללותו בהסכמת הלקוח לכך.

הרמו"ט מחדדת כי לגבי הודעות בדיוור ישיר – קרי, פניה פרטנית לאדם, בהתבסס להשתייכותו לקבוצת אוכלוסין בעלת אפיון משותף אחד או יותר, על-פי מידע הכלול במאגר – כי הן אינן מחייבות הסכמה מפורשת מראש מהנמען (ואולם, צריך לאפשר לנמען להסיר עצמו מקבלת הודעות אלו באמצעות מנגנון OPT OUT).

לעומת זאת, בכל הנוגע להודעות "ספאם" הכוללות דברי פרסומת המשוגרים באופן אוטומטי לנמענים, מבלי להתבסס בהכרח על מאפיינים מסוימים, הבהירה הרמו"ט כי נדרשת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של הנמענים (קרי, מנגנון OPT IN).

לבסוף, בכל הנוגע לשירותי דיוור ישיר, ההנחיה מבהירה, כי חברות המעוניינות להשתמש במידע שצברו על לקוחותיהן לצורכי סחר במידע אישי (קרי, שירותי דיוור ישיר) ולמטרה שאינה קשורה לתכלית העסקה המקורית, נדרשות לקבל מראש הסכמה מפורשת ואקטיבית מאותם לקוחות. לכן, במסגרת תנאי שימוש לשירותים במסגרתם ישנה כוונה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים, המלצתנו הנה ליידע באופן ברור את המשתמשים על כך ולקבל את הסכמתם המפורשת, במובחן מהסכמתם לתנאי השימוש הכלליים בשירות.

ההנחיה אף מדגישה את זכותם של נמענים שנפגעו כתוצאה מהפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות לגבי דיוור ישיר, להגיש תביעה אזרחית-נזיקית בגין ההפרה וכן את סמכותו של רשם מאגרי המידע לקבוע סנקציות מנהליות כנגד מפרי הוראות החוק.

**********

לפרטים נוספים על ההנחיה החדשה:

עו"ד ורד חורש, שותפה מחלקת הייטק והון סיכון, ראש תחום אינטרנט, מובייל ומדיה v.horesh@shibolet.com

 עו"ד ניר פיינברג, ראש תחום אבטחת מידע ופרטיות n.feinberg@shibolet.com

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות