חזון כפר הנוער רמת הדסה הוא לקיים ברמת הדסה כפר נוער מהמובילים במערך החינוכי חברתי בישראל, לטובת אוכלוסיית הילדים בסיכון. כפר שיצור סביבה תומכת בחניכיו, יהווה מסגרת שתאפשר לכל אחד מהם לבנות עתיד מאושר על פי בחירתו ובהתאם ליכולותיו ותסייע לו להשתלב בחברה, להתפרנס בכבוד ולהקים משפחה.

Print Friendly, PDF & Email