BDI Code

אנו גאים להיות מדורגים בקביעות בצמרת דירוגי האיכות של מדריך הדירוג BDI. לאחרונה דורגנו ב-29 פרקטיקות, לרבות בתחומי ההייטק, מיזוגים ורכישות, מסחרי, משפט מסחרי בינלאומי, ליטיגציה, שוק ההון, סין, נדל"ן, התחדשות עירונית, מימון פרוייקטים, תחבורה ועוד.