IFLR 1000

אנו גאים להיות מדורגים בשבע פרקטיקות משפטיות בדירוגי IFLR 1000 האחרונים, וגם בכך שעשרה מעורכי דין של הפירמה דורגו אף הם כמובילים בתחומים.

תחומי הדירוג: בנקאות, שוק ההון (חוב), שוק ההון (הון), קרנות השקעות, מיזוגים ורכישות, פיתוח פרוייקטים, ומימון פרויקטים.