מכרזים

ליטיגציה

העליון קבע בפסק דין תקדימי: גם למציע פוטנציאלי הזכות לתקוף מכרז ולעיין במסמכיו

קראו עוד