גילוי מרצון – המתכון לשינה ללא דאגות

מאת עו"ד שלום באלאס, מתמחה בדיני מיסים, שבלת ושות'

בשנים האחרונות מנהלות רשויות המס בישראל ובעולם כולו מלחמה רחבה ועיקשת במעלימי המס. במסגרת זו משקיעות רשויות המס מאמצים ניכרים לחשיפת חשבונות אשר לא דווחו לרשויות המס.

אחת מנושאות הדגל במלחמה במעלימי המס הינה ארה"ב, אשר חוקקה בין היתר את חוק ה –  FATCA במסגרתו מחוייב כל מוסד פיננסי בעולם לדווח על מחזיקי חשבון בעלי אזרחות אמריקאית, או בעלי זיקה מסוימת לארה"ב.

בנוסף, ארה"ב פעלה כנגד בנקים שונים, כולל בנקים בישראל, אשר לשיטת רשויות המס בארה"ב סייעו לאזרחי ארה"ב להעלים מס, והשיתה על הבנקים קנסות עצומים. כך, למשל, חוייב בנק לאומי לשלם קנסות לרשויות בארה"ב בסך של מעל מיליארד שקל.

במסגרת מאמצים אלו של רשויות המס חתמו גם רשויות מס רבות, ביניהן רשות המסים בישראל, על הסכמים בילטראליים רבים לחילופי מידע אל מול רשויות מס במדינות רבות בעולם. יצויין גם כי חלק מהמידע בגין חשבונות בנק של זרים דלף מהבנקים ומצוי כבר כיום בידי רשויות המס השונות.

כמו כן רשויות המס בעולם החליטו גם להחמיר ולהטיל סנקציות כבדות על מי שלא עומד בחובות הדיווח והמס הנדרשות וגם על כל מי שמסייע בידי הנישומים.

בעקבות פעולותיהן של רשויות המס, כאמור, גם הבנקים עצמם פועלים כיום ליישר קו ולהכשיר את החשבונות. כך, בין היתר, הבנקים פנו ללקוחות להסדיר את חובות הדיווח של הלקוחות במדינות מקום מושבם ופועלים לסגירת חשבונות של לקוחות שלא הסדירו את חובות הדיווח והמס.

כך, לאט לאט אבל בכיוון אחד ברור נחסמות האפשרויות להחזיק כספים בחשבונות לא מדווחים.

בעקבות ההתפתחות המשמעותית בשנים האחרונות ועליית המדרגה בפעולות לגילוי מעלימי המס, החליטו רשויות המס בעולם, כולל רשות המסים בישראל, לאפשר למעלימי המס "לחזור בתשובה" ולדווח בעצמם על העלמת המס, לשלם את המס הרלוונטי וליהנות מחיסיון מהליך פלילי במסגרת נוהל גילוי מרצון.

נוהל הגילוי מרצון הנו נוהל ותיק יחסית והוא מאפשר לנישומים אשר עברו עבירות על פי חוקי המיסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת בתמורה להסרת החשיפה הפלילית מעליהם.

נוהל זה של גילוי מרצון התפתח בישראל בשנים האחרונות בעקבות המהלכים של רשות המסים לפתוח חלון הזדמנות קצר לחיסול התופעה של חשבונות לא מדווחים.

בפועל במסגרת הנוהל האחרון הוגשו לרשות המסים אלפי בקשות לגילוי מרצון במסגרתן דווח על הון של כ- 15 מיליארד שקל ושולמו מאות מליוני מסים.

בנוסף, רשות המסים קבעה הסדרים מקילים שונים לנאמנויות זרות בעקבות תיקוני החקיקה בשל הספק בעניין חבויות הדיווח והמס בעניין הנאמנויות כאמור. גם במסגרת זו נגבו מאות מיליוני שקלים.

תוקפו של נוהל הגילוי מרצון החדש הינו עד 31.12.2016, ואולם תוקפה של הוראת השעה שמאפשרת הגשת בקשות לגילוי מרצון אנונימיות אשר הוארכה לפני מספר ימים אינו ידוע הואיל וטרם פורסם מועד סופי לסיומה..

במסגרת הגילוי מרצון האנונימי, יכול הנישום להגיש בקשה לגילוי מרצון עם הפרטים הנדרשים ללא חשיפת שמו או פרטי הזיהוי של החשבון. הבקשה האנונימית נועדה לאפשר למייצגי הנישום ורשויות המס להגיע להסדר מקובל בעניין חבות המס, בעיקר בשל חשש הנישומים ממחלוקות בקשר לחבות המס לאחר חשיפת פרטיהם.

כמו כן נקבע כי ניתן לפנות בהליך מזורז ומקוצר עם סכומי הון נמוכים יחסית ואולם במסלול זה לא ניתן לפנות באופן אנונימי וקיימים במסלול זה חסרונות נוספים.

כמי שניהלו תיקי גילוי מרצון רבים מאד בשנים האחרונות, נציין כי הפרקטיקה מורכבת מעט ושונה לעתים מהוראות הנוהל. על כן יש להכיר את התחום לבוריו על מנת שלא להיכנס למלכודות בעייתיות. במסגרת זו, טרם הפנייה להליך גילוי מרצון יש לערוך הכנה מקצועית מעמיקה ויסודית אשר תעמוד על כל הנסיבות ותבחן את כל האלטרנטיבות עד שבסופו של דבר תיבחר הדרך הנכונה באופן כזה שבד בבד תגן על הנישום מהליך פלילי ובמקביל תפחית את חבות המס למינימום.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות