All

17
Jun
2016

open source/ Calcalist

שימוש בקוד פתוח הוא פיתוי גדול עבור מתכנתים וחברות צעירות אבל ‘זהירות’ הקוד הפתוח יכול להתפוצץ לכם בפנים .עו”ד ליאור Read More >

Print Friendly, PDF & Email

17
Jun
2016

Tel-Aviv port /The marker

:ברכות לעו”ד יאיר סלומון על הובלה מרשימה של עיריית תל אביב לעיסקה היסטורית בתחום הנדלן קניית נמל תל אביב יפו Read More >

Print Friendly, PDF & Email