עולים חדשים ותושבים חוזרים

צוות המחלקה מלווה ומייעץ לתושבי חוץ, עולים חדשים ולתושבים חוזרים בנוגע להיבטי המיסוי הנוגעים לסוגיית תושבותם לרבות השגת החלטות מיסוי בנוגע לשאלת עמידתם וזכאותם להטבות והקלות מס מכוח תיקון 168 לפקודת מס הכנסה. כן טיפלה מחלקת המיסים במשרדנו בהסכמי שומות מיטיבים רבים לתושבים חוזרים אשר היתה מחלוקת עם רשויות המס לעניין תושבותם.