ורד מלר

ורד מלר

שותפה

טל. 03-307-5222דוא”ל. V.Meller@shibolet.com

הורד VCardEcard

ורד שותפה במחלקת מיסים בשבלת והינה בעלת מומחיות בכל תחומי המס לרבות מיסוי חברות ויחידים, מיסוי ישראלי ובינלאומי, מיסוי מקרקעין, מיסים עקיפים, מיסוי תגמול הוני לעובדים וכן מיסוי שוק ההון.

לורד ניסיון רב בייצוג ולווי לקוחות ישראלים וזרים בפעילותם העסקית בישראל ומחוץ לישראל לרבות תכנוני מס והקמת מבנים בינלאומיים, ייצוג מול משרדי עורכי דין זרים, לווי וייעוץ הנוגע להיבטי מיסוי בעסקאות מגוונות, לרבות מיזוגים ורכישות, שינוי מבנה תאגידים, הנפקות לציבור, מימון, הטבות ותמריצי מס בהתאם לחוקי עידוד ותוכנית אופציות ותגמול לעובדים.

ורד מייצגת לקוחות מול רשויות המס בקבלת החלטות מיסוי ואישורים מקדמיים בסוגיות שונות לרבות שינוי מבנה, ניכוי מס במקור, אופציות לעובדים, אישורי לפי חוקי עישוש והסדרים לקרנות הון סיכון, קרנות השקעות פרטיות וקרנות גידור וכן מייצגת לקוחות מול משרדי מיסוי מקרקעין השונים בכל הנוגע לעסקאות נדל"ן בישראל

לורד ניסיון רב בייצוג לקוחות בהליכי שומה והשגה מול רשויות המס לרבות הליכים של גילוי מרצון והסדרי נאמנויות וכן  בייצוג לקוחות בתיקי מס בסוגיות מגוונות מול ערכאות שיפוטיות. 

הכרה

דמות מפתח, "ורד מלר מאוד קשובה, פרקטית ומומחית בתכנון מס חברות, כמו גם במבנה המס והנפקות של מטבעות קריפטוגרפים", Legal 500