יפית ממיסטבלוב

עורכת דין

טל. 03-307-5204דוא”ל. Y.Mamistvalov@shibolet.com

הורד VCard

יפית מתמחה בטיפול בליווי שוטף של חברות ציבוריות ופרטיות, כמו גם חברות ממשלתיות ורשויות מוניציפליות.

ליפית ניסיון נרחב בעריכת חוזים בשלל תחומים – הן בפרקטיקה הפרטית והן הציבורית. בכלל זה, יפית מתמחה בליווי עסקאות מימון ועסקאות בשוק ההון.

ליפית מומחיות ספציפית בטיפול במכרזים, משני צדי המתרס – הן בייצוג החברות עליהן חל חוק חובת מכרזים המבקשות לפרסם מכרז, לרבות עריכה, ליווי והשתתפות בוועדות מכרזים, והן בייצוג חברות אשר מבקשות להשתתף במכרזים, לרבות ליווי בהגשת המסמכים הנדרשים וייצוג מול הרשויות הרלוונטיות ככל שיש בכך צורך.

הידעת

יפית מתרגלת יוגה בזמנה הפנוי ולאחרונה הוכשרה כמורה מוסמכת ליוגה.