ישי גנין

עורך דין

טל. 03-3075114דוא”ל. y.genin@shibolet.com

הורד VCardEcard

ישי הינו עורך דין במחלקת תאגידים וניירות ערך של המשרד.

ישי מייצג חברות במגוון רחב של עסקאות מימון ציבוריות ופרטיות, בשוק ההון הישראלי והבינלאומי, וכן מלווה חברות ואת נושאי המשרה הבכירים שלהן במגוון עסקאות וסוגיות מסחריות מורכבות, לרבות מיזוגים ורכישות, התנהלות הדירקטוריון, תכניות תגמול, תכניות והענקות של תגמול הוני לעובדים ובעסקאות בעלי עניין.