מתיו נחום

שותף

טל. 03-3075134דוא”ל. M.Nachom@Shibolet.com

הורד VCardEcard

מתיו שותף במחלקת מימון פרויקטים, אנרגיה ותשתיות.

מתיו עוסק בהיבטים השונים של דיני הבניה, לרבות ייצוג מזמינים, קבלנים וקבלני משנה בנוגע לפרויקטים המבוצעים בארץ ובחו"ל.

מתיו מייצג חברות ישראליות ובינלאומיות בסכסוכי בניה מורכבים, בבוררויות מקומיות ובינלאומיות, לרבות בוררויות ICC.

למתיו ניסיון בפרויקטים במודלים שונים (PPP, EPC, DB, DBOT), בפרט בתחום הזכיינות וההקמה של פרויקטים גדולים, ניהול חוזי ומסחרי, ניהול תביעות ויישוב סכסוכים.

מתיו היה מעורב בפרויקטים משמעותיים כגון, הרכבת הקלה בתל-אביב, הרכבת הקלה בירושלים, המטרו בתל-אביב, "הנתיבים המהירים" בנתיבי איילון, ופיתוח מפעל השבבים של "אינטל", וכן בהקמה ותפעול של תחנות-כח סולאריות, הקמת מתקנים לטיפול במים, ועוד.

פרסומים

Contributor, Benchmarking Infrastructure Development 2020, The World Bank Group