עומר וייס

שותף

טל. 03-307-5317דוא”ל. O.Weiss@shibolet.com

הורד VCardEcard

עומר מתמחה בדיני תאגידים, משפט מסחרי ודיני ניירות ערך, עם דגש על ממשל תאגידי, ניירות ערך ועסקאות מיזוגים ורכישות.

עומר מספק ייעוץ משפטי שותף הן לחברות פרטיות והן לחברות ציבוריות, ומייצגן במגוון עסקאות וסוגיות מסחריות מורכבות, לרבות התנהלות הדירקטוריון, הנפקות ראשוניות לציבור, הנפקות משניות, הנפקות פרטיות, עסקאות בעלי עניין, עסקאות מיזוגים ורכישות והנפקות של מכשירים פיננסיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.