Webinar on Demand | על הנפקות באוסטרליה ובקנדה

ליאת ויגדור, שותפה במחלקת הייטק וקרנות הון סיכון ומובילת דסק אוסטרליה, ואמיר איליאסקו, שותף במחלקת הייטק וקרנות הון סיכון, מציגים בקצרה את הבורסות באוסטרליה ובקנדה ודנים באפשרויות ההנפקה בשווקים הזרים, כחלק מוובינר של EcoMotion.

חדשות נלוות