ייצוג אל על בהנפקה של אופציות לציבור בסך של 250 מיליון ש"ח

עדי זלצמן ושאול אדרת טיפלו בהנפקה לציבור של אופציות שביצעה אל על. במסגרת ההנפקה התקבלו באל על הזמנות לרכישת אופציות בהיקף של כ- 334 מיליון ש"ח, אשר נענו בחלקן, כך שאל על גייסה באופן מיידי סך של 250 מיליון ש"ח. אם ימומשו בעתיד מלוא האופציות שהונפקו למניות אל על, יושקע בהון של אל על סכום נוסף של כ- 375 מיליון ש"ח.

חדשות נלוות