ארכה נוספת להפעלת מודל חשבוניות ישראל

ארכה נוספת להפעלת מודל חשבוניות ישראל

לקהל לקוחותינו שלום רב,

ביום 26 בפברואר 2024 רשות המיסים הודיעה, כי נתנה ארכה נוספת להפעלת מודל חשבוניות ישראל, והחל מיום 5 במאי 2024 עוסק מורשה המבקש לנכות מס תשומות יחויב בקבלת מספר הקצאה מרשות המיסים בעבור חשבוניות בסכום של מעל 25,000 ש"ח (לצפייה בהודעת רשות המיסים – לחץ/י כאן). הארכה הנוספת ניתנה מתוך התחשבות בבעלי העסקים שטרם השלימו את ההיערכות הטכנולוגית לעמידה בחוק בשל מלחמת "חרבות ברזל".

כזכור, ביום 31.5.2023 התקבל חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (להלן: "חוק ההתייעלות" או "חוק ההסדרים"), במסגרתו נקבע, כי כל עוסק שיוציא חשבונית מס לקונה אשר מעוניין לקזז את המע"מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש"ח, יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס. ללא המספר הסידורי, הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול באותה חשבונית מס.

עם זאת, על מנת להקל על הציבור, נקבע, כי הסכום אשר יחויב לקבל מספר מוקצה לחשבונית מן מנהל מע"מ יעמוד בשנת 2024 על 25,000 ש"ח ויפחת בכל שנה בצורה הדרגתית:

שנהסכום החשבונית המחויב במספר הקצאה
202425,000 ש"ח
202520,000 ש"ח
202615,000 ש"ח
202710,000 ש"ח
20285,000 ש"ח

כאמור, המדובר בארכה שנייה בנושא זה, הואיל ורשות המסים נתנה ארכה להתחלת מודל החשבוניות בתחילת הלחימה עד יום 1 באפריל 2024. נציין, כי עוסקים אשר השלימו את הפיתוח הטכנולוגי יכולים כבר מעתה לבקש מספרי הקצאה לחשבוניות מרשות המסים.

משרדנו ימשיך לעדכן אתכם בפרסומים, ואנו עומדים לרשותכם למתן מענה לכל סוגיה ובעיה.

חדשות נלוות