הנחיות חדשות של משרד העבודה בנוגע להארכת חופשה ללא תשלום לנשים

תשומת ליבכם להנחיות חדשות שפרסם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, למעסיקים המעוניינים להוציא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) עובדים/ות מוגנים/ות מכוח חוק עבודת נשים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:

הגשת בקשה ראשונית להוצאה לחל"ת

על פי ההנחיות החדשות, אין יותר לעשות שימוש בטופס אשר נעשה בו שימוש עד היום ואין להגישו באמצעות הדואר האלקטרוני או הפקס. במקום זאת, לצורך הגשת בקשה ראשונית קיים טופס מקוון חדש אותו יש למלא במקום. בטופס המקוון מפורטים גם הסברים למילוי הטופס וכן ניתן לבדוק את תקינות מילויו.

פרטי הטופס החדש כמעט זהים לטופס הקודם, למעט הצהרה שנדרש המעסיק להצהיר בטופס החדש כי הוא אינו כפוף להוראות ההסכם הקיבוצי שחל על המגזר הציבורי בנוגע ליציאה לחופשה וכן, הדרישה לחתימת העובד/ת המאשרת כי קיבל/ה את טופס הבקשה, הוחלפה בהצהרה של המעסיק כי הטופס נמסר לעובד/ת.

הארכת החל"ת:

ישנו טופס חדש (שאינו מקוון) לבקשה להארכת היתר להוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדים הנחשבים למוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים. לטופס הבקשה לחץ כאן.

הפרטים הנדרשים למילוי בטופס ההארכה דומים לפרטים שמולאו בטופס הראשוני ובנוסף, יש להצהיר האם הנתונים שונים מהבקשה הקודמת שהוגשו ולפרט כיצד.

חשוב לדעת , על פי הנחיות משרד העבודה, בשלב זה ניתן לקבל היתר עד למקסימום של 60 יום במצטבר.

כלומר, בשלב זה מעסיק שהגיש בקשה הראשונית בקשה להוצאה לחל"ת לתקופה של 30 יום לדוגמה, יוכל לבקש הארכה לתקופה של  30 יום נוספים בלבד.

חדשות נלוות