הקלות בזקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים בתקופת חל"ת

ביום 2.4.2020 פורסמו הנחיות מיוחדות מטעם רשות המיסים בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק.

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והנחיות לשעת חירום שפורסמו בעקבותיו, הוצאו עובדים רבים לחופשה ללא תשלום לתקופה שאינה ידועה.

ככלל,  בהתאם לתקנות מס הכנסה, בחישוב שימוש פרטי ברכב בחודש כלשהו,  מעסיק מחויב לזקוף שווי שימוש מלא בגין אותו חודש גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש.

בהתאם להנחיות החדשות, הוחלט להקל, ולקבוע, כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו, זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.

שווי השימוש יחושב כאמור, עד מועד החזרת הרכב למעסיק ולא עד למועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרתו לעבודה לא העמיד המעסיק לרשות העובד רכב.

לאור האמור, וכתנאי לזכאות להקלה בזקיפת שווי שימוש, על כל עובד המעוניין בכך להשיב את רכבו למשרדי המעסיק בתקופת החל"ת. כמו כן, חשוב לבצע תיעוד של מד הקילומטרים במועד השבת הרכב למעסיק וכן במועד החזרת העובד לעבודה, בכדי להוכיח, כי לא נעשה כל שימוש פרטי בתקופת החל"ת.

ויצוין בעניין זה, כי רשות המיסים הלכה רק חצי דרך לקראת עובדים, שכן ההנחיות כאמור אומנם מאפשרות זקיפת שווי יחסי לעובדים שהוצאו לחל"ת והחזירו את רכבם למעסיק, אך לא מאפשרות הקלה לגבי עובדים אשר שהו בבידוד ביתי ולכן לא עשו כל שימוש ברכב וכן לא התאפשר להם להחזיר את הרכב למעסיק. יחד עם זאת, יש בהנחיות האמורות הקלה משמעותית לגבי עובדים אשר החזירו את הרכב למעסיק במהלך החודש או יוחזרו לעבודה גם כן במהלך החודש, ולא יחוייבו כאמור בגין חודש מלא.

בהקשר זה נציין, כי לאור התקנות לשעת חירום והמגבלות על שהייה במרחב הציבורי, ייתכן וקיים קושי בביצוע ההחזר בפועל של הרכב למשרדי החברה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.                             

חדשות נלוות