הקצאה נוספת בת 1650 עובדים זרים לענף התעשיה – מכל המדינות (הגשת בקשות עד 19 בפברואר בלבד!)

לקוחות ושותפים יקרים,

בהמשך למזכרים קודמים שפרסמנו לאחרונה – ובראשם – מזכר מיום 20.11.23 ובו עדכנו בעניין מכסה של 3,000 עובדים זרים להעסקה בענף התעשייה, אנו שמחים לעדכנכם כי נפתחה מחדש האפשרות לבקש המלצות המקדמיות ממשרד הכלכלה והתעשייה, הדרושות לצורך בקשת היתרים להעסקת זרים. 

בכך נפתחה שוב הדרך עבור מעסיקים בענף התעשייה לקבל היתרים להעסקת זרים במפעליהם.

**לתשומת לבכם.ן – ניתן להגיש בקשות רק עד יום 19 בפברואר, 2024**

נזכיר כי בהחלטת הממשלה והנהלים שפורסמו בעקבותיה, נקבע בין היתר:

•    המלצות ינתנו לטובת העסקת עובדים בענף התעשייה על פי קבוצות מקצוע, כאשר לכל קבוצת מקצועות קבוע שכר בסיס מינימאלי הנגזר מהשכר הממוצע במשק למשרת שכיר בשנת *2020 (שעמד על 10,428 ₪): 

–    קבוצה א' – הנדסאים וטכנאים – לפחות 130% מהשכר הממוצע.
–    קבוצה ב'- עובדים מקצועיים – לפחות 110% מהשכר הממוצע.
–    קבוצה ג' – מפעילי מכונות –  לפחות 85% מהשכר הממוצע במשק.
–    קבוצה ד' – עובדים בלתי מקצועיים –  לפחות 60% מהשכר הממוצע.

60% מההקצאה תינתן לקבצות א'-ג', ו-40% לקבוצה ד'. 

•    מספר העובדים הזרים שניתן לקבל המלצה עבורם לא יעלה על 10% ממספר העובדים הישראלים המועסקים אצל המעסיק.

נדגיש שבהקצאה הנוכחית תאושר הבאת עובדים זרים מכלל המדינות לכל קבוצות המקצוע המנויות בנוהל ובהיתר שיתקבל (כפי שפרסמנו ביום 6 בפברואר 2024**). 


ברוח התקופה ומטעמי הגינות – פורסם כי משרד הכלכלה יעניק עדיפות לחברות שבהן מנכ"ל החברה שירת במילואים בתקופת פרסום ההמלצה הקודמת (מהלך חודש נובמבר). 

נציין עוד כי בפני חברות תעשייתיות שלא יקבלו המלצה ממשרד הכלכלה, תהיה פתוחה הדרך להעסקת עובדים זרים ב"ענף המומחים", על פי תנאי הנהלים הרלוונטיים.

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בליווי היבטי העסקת זרים,לרבות עריכת והגשת בקשות בענפי התעשייה והמומחים. חברות תעשייתיות המבקשות להגיש את הבקשה בסיוע צוות ההגירה במשרדנו מוזמנות להעביר את הפרטים הנדרשים בטופס בקישור זה, ואנו ניצור קשר בהקדם. 

* בתום שנת 2024, הבסיס ממנו ייגזר השכר המינימאלי יעודכן.
** תותר הבאת עובדים זרים מכל מדינה – בכפוף: (א) לכך שהעובדים הזרים הרלוונטיים ייכנסו לישראל במועד שאינו מאוחר מ-60 יום מיום הפרסום, (ב) להצהרת מנכ"ל החברה בדבר אופן גיוס העובדים הזרים בחו"ל, ו-(ג) לאישור מדינת המקור על ידי מנכ"ל הרשות בהתחשב בשיקולים שונים לרבות שיקולים ביטחוניים, שיקולי הגירה ושיקולי מניעת סחר בבני אדם. 

אנו נוסיף ונפרסם עדכונים בנושא ככל שרלוונטי, וכמובן שנשמח לעמוד לרשותכם.ן בכל עניין.


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.


בברכה,
צוות הגירה
שבלת ושות'

חדשות נלוות