השפעתם של חידושים טכנולגיים ופינטק, עו"ד אמיר אליאסקו

הרצאתם של רו"ח לימור גרובגלס, עו"ד אמיר איליאסקו ורו"ח מורן מסד-הדר, במושב שלישי: השפעתם של חידושים בטכנולוגיה ו- Fintech, במסגרת אירוע P2P, חדשנות פיננסית והרגולציה שמאפשרת (או מעכבת) אותה.

חדשות נלוות