השקת תוכנית 'רישום מונע' באגף הפיקוח על יצוא דו-שימושי ואב"כ

בהמשך למגמות עולמיות, גם ישראל פועלת להדק את הפיקוח על יצוא אזרחי. בסוף אפריל השיק אגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי והאב"כ במשרד הכלכלה והתעשייה ("מינהל הפיקוח")  תוכנית 'רישום מונע'. על פי התוכנית, יוכלו יצואנים של טובין, שירותים או טכנולוגיות המפוקחות על ידי מינהל הפיקוח  אשר ייצאו בעבר ללא רישיון, להירשם באגף ולהתחייב לפנות לקבלת רישיונות יצוא עבור פעולות יצוא בעתיד , מבלי שינקטו נגדם הליכים משפטיים עבור יצוא העבר. זאת, עד לתאריך 30.9.22.

פיקוח על יצוא דו-שימושי ואב"כ – כללי

מינהל הפיקוח אחראי להנפקת רישיונות עבור ייצוא של טובין, טכנולוגיות, ושירותים המנויים בצווים הבאים:
 

  • צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ו – 2006
    ​​​
  • צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני), התשס"ד – 2004 
     

( להלן "הצווים").

על פי הצווים אין לייצא פריטים כאמור אלא על פי רישיון ממינהל הפיקוח. יצואן  אשר מייצא פריט מפוקח ללא רישיון חשוף לענישה תחת פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] תשל"ט – 1979.

תחת הצווים, מדינת ישראל אימצה את רשימות הפיקוח של הסדרים בינלאומיים שעל בסיסם מורכבות רשימות הפיקוח הישראליות. רשימות הפיקוח הישראליות כוללות פריטים המיועדים ללקוחות, ספקים ושותפים אזרחים אך ניתנים לשימוש גם עבור מטרות צבאיות. הרשימות מקיפות סחורות, שירותים וטכנולוגיות אשר נוגעות, בין היתר לתעשיות האלקטרוניקה, תקשורת,  מחשבים, סנסורים, תוכנה, תעופה, חלל ועוד מגוון תחומי הייטק.

בהקשר זה נציין כי הגם שהצווים מבוססים על הסדרים בינ"ל, משטר הפיקוח על יצוא דו-שימושי ואכ"ב  בישראל איננו לחלוטין זהה למשטר הפיקוח תחת מדינות אחרות. לדוגמה,  רגולציית הפיקוח האמריקאית חלה גם על פריטים שאינם מופיעים בהסדרים בינ"ל אך הוגדרו כרגישים במיוחד עבורה, וקבעה כללים מיוחדים לפיקוח על יצואם –  כגון דרישות רישוי ייצוא של פריטי אלקטרוניקה בסיסיים עבור יצוא ליעדים רגישים – ומאידך, ארה"ב מאפשרת ייצוא של פריטים למדינות בעלות ברית מסוימות תחת פטורים אשר אינם קיימים לפי הצווים בישראל. לכן, על יצואנים ישראלים לבדוק את חובת הרישוי תחת  משטר הפיקוח של מינהל הפיקוח ביחס לכל פריט היוצא מישראל, בין אם יובא לישראל תחת רישיון ובין אם לאו. 

תנאים לרישום מונע ותהליך הרישום

באתר מינהל הפיקוח מצוי מידע נוסף לגבי תנאי זכאות לרישום כאמור וכן הטפסים הרלבנטיים להגשת הבקשה. 

משרדנו ערוך לסייע ללקוחותינו לעמוד ברגולציית הפיקוח על יצוא דו-שימושי ואב"כ, וכן לסייע ברישום מונע, במידת הצורך.  

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

בברכה,
מחלקת הייטק וקרנות הון סיכון
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות