אחריות מנהלים ודירקטורים חוק חדלות פירעון החדש, עו"ד ענבל רז

החוק – אחד מחידושיו העיקריים של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנכנס לתוקף רק לפני 6 חודשים, הוא בהטלת אחריות אישית, חדשה ונוספת, על המנהל הכללי ועל הדירקטורים בחברה לנזקים שייגרמו לנושים, אם ידעו או היה עליהם לדעת, כי התאגיד נמצא בחדלות פירעון, ולא ננקטו על ידם אמצעים סבירים לצמצום היקפה, וזאת אלא אם עלה בידם להוכיח כי הסתמכו בתום לב הסתמכות סבירה על מידע שלפיו התאגיד אינו נמצא בחדלות פירעון.

התפשטות נגיף הקורונה החדש נותנת אותותיה בשווקים וחברות רבות כבר עתה חוות טלטלה כלכלית ורבות אחרות עלולות להיקלע לקשיים כלכליים משמעותיים.

בנסיבות אלה, נראה שכבר עכשיו חשוב להיות ערים לאחריות האישית המוטלת על מנהלים ודירקטורים במקרים מסוג זה ולנקוט בפעולות מיידיות שיכולות לסייע בזיהוי מצבו הפיננסי של התאגיד מבעוד מועד, ובהמשך, במקרי הקצה – לצמצום היקף חדלות הפירעון אליו עלול / צפוי התאגיד להיקלע.

כך, מומלץ בשלב הראשון, ובטרם היקלעות החברה לחדלות פירעון, לנקוט צעדי מגננה, כגון:

  • העסקה שוטפת של יועצי-שיקום להערכת מצב התאגיד.
  • הקמת מערך בקרה, שיכלול בדיקות ודיווח מצד מערך הכספים בחברה (סמנכ"ל הכספים, מבקר פנים, הנהלת החשבונות), בתדירות גבוהה ושוטפת, אודות מצבה של החברה, ועמידתה בתכניתה העסקית (בוודאי נוכח תרחישים בלתי צפויים, גלובליים ואחרים).
  • זיהוי והתרעה מבעוד מועד, כי קיים חשש כי החברה עלולה להיכנס למצב של חדלות פירעון.
  • ככל שיתברר כי החברה אינה עומדת בתכניתה העסקית, יש לנקוט בצעדים לעדכונה ולהתאמתה למצב החברה, ותנאי השוק בו היא פועלת.

בשלב השני, ככל שיסתבר שהחברה הגיעה, למרבה הצער, למצב של חדלות פירעון על המנהלים והדירקטורים חובה לנקוט באמצעים לצמצום היקף חדלות הפירעון בניסיון לצמצם את הנזקים שייגרמו לנושים.

  • על ידי קבלת סיוע שוטף מיועצי-שיקום.
  • ניהול מו"מ עם נושי התאגיד כדי להגיע עמם להסדר חוב.
  • ככל שמהלך זה לא הניב את התוצאות הרצויות, על דרך נקיטה בנקיטה בהליכי חדלות פירעון בעניינו של התאגיד.

חשוב לזכור, כבר מתחילת הדרך, שתיעוד מסודר בספרי החברה ובמסמכיה יכול לסייע רבות בהמשך הדרך בניהול הליכים וכשלעצמו לצמצם את החשיפה של המנהלים והדירקטורים לאחריות אישית.

חדשות נלוות