ייצוג אל על בהסכם חדש עם ממשלת ישראל

עדי זלצמן ושאול אדרת ייצגו את אל על בהסכם חדש עם ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ועם בעלת השליטה באל על.

ההסכם החדש נחתם על רקע הרצון לבסס את צמיחתה של החברה והשיפור בתוצאותיה הכספיות ועל מנת ליצור גמישות ניהולית, בין היתר, בדרך של השקעות בהון החוזר של החברה, ובהמשך לחתימת החברה על הסכמים קיבוציים עם ועדי המגזרים השונים בחברה והסתדרות העובדים הכללית החדשה.

ההסכם החדש מתקן את הסכמי הסיוע הקודמים שנחתמו עם המדינה ובעלת השליטה, ובמסגרתו יותאמו או יבוטלו מרבית ההתחייבויות שהוטלו על החברה מכוח הסכמי הסיוע הקודמים, כנגד הקדמת פירעון של כשנתיים של סכומי ההלוואה שהעמידה המדינה לחברה בסך כולל של 45 מיליון דולר, זאת עד לדצמבר 2022.

כלכליסט | גלובס | דה מרקר | BizPortal | INN | Investing | Sponser | וואלה | למטייל

חדשות נלוות