ייצוג אל על בהסכם עם משרד האוצר לקבלת מענקים בסך של 52 מיליון דולר

השותפים עדי זלצמן ושאול אדרת ייצגו את אל על בהסכם שנחתם עם משרד האוצר, בשם מדינת ישראל, לצורך קבלת מענקים בסכום מצטבר של 20 מיליון דולר, וכן סכום נוסף של 12 מיליון דולר שמהווה הקדמת תשלומים בגין צריכת הדלק הנוספת ופעילות התחזוקה הנובעת מהתקנת מערכות מגן רקיע. בד בבד עם קבלת המענקים, הסכימה בעלת השליטה להזרים לחברה סכום נוסף של 18 מיליון דולר, וסכום נוסף של 10 מיליון ש"ח התקבל כהלוואה המירה ללא ריבית מההסתדרות הכללית

Calcalist | Funder

חדשות נלוות