ייצוג ארד בע"מ בעתירה להורות על ביטול זכייתה של סלקום תקשורת קווית במכרז בהיקף של כ- 90 מיליון ש"ח

עורכי הדין שמואל גלינקא, חן נוסל ועדי שוחט ייצגו בהצלחה את ארד בע"מ בעתירה להורות על ביטול זכייתה של סלקום תקשורת קווית במכרז בהיקף של כ- 90 מליון ש"ח שפירסמה חברת מניב ראשון (תאגיד המים של עיריית ראשון לציון) לקריאה מרחוק של מדי מים. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות ארד וקבע כי החלטת ועדת המכרזים של חברת מניב ראשון להכריז על הצעת סלקום כהצעה הזוכה הינה פסולה משום שבנסיבות העניין כאשר הסתבר כי נפל פגם באחד מהטפסים, אשר היה אחד מתנאי הסף במכרז, שצורפו להצעתה של סלקום במכרז, ההחלטה אינה סבירה ופוגעת בשיוויון בין המציעים. בית המשפט הורה להשיב את הדיון בהצעות לועדת המכרזים תוך מתן זכות טיעון , בפני הועדה, לארד ולסלקום, ביחס לפגם שנפל בהצעת סלקום ומשמעותו

Globes

חדשות נלוות