ייצוג בהגשת הדיווח האירופי הראשון ל-CBAM

גלית עופר ולישי קורן סייעו ליצואנים ישראליים לערוך ולהגיש בהצלחה את הדיווח האירופי הראשון ל- CBAM – מגננון התאמת מס פחמן בגבולות אירופה.
הלקוחות – יצואנים בתחומי אלומיניום, פלדה וברזל, עסקו מזה מספר חודשים במדידת פליטות הפחמן שלהם ובאיסוף המידע הראשוני הנדרש לדיווח, מספקים וקבלני משנה. מחלקת סביבה וקיימות, בשיתוף עם חברת שר יעוץ והדרכה ועם משרד עו"ד אירופי בעל מומחיות בתחומי הקיימות (GECIC), הביאו את הלקוחות להגשה מוצלחת של דיווח ראשון מסוגו ועמידה בדרישות הרגולציה האירופית.
בשלב זה מדובר בדיווח בלבד, בעוד שנתיים, היצואנים יידרשו גם לשלם בפועל על פליטות הפחמן.

חדשות נלוות