ייצוג ביתנית בהליך ערעור בבית המשפט העליון

שמואל גלינקא ואביב שיזף ייצגו בהצלחה בבית המשפט העליון את חברת ביתנית בהליך ערעור שהגישה חברת חשמל כנגד החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לצו ביניים שהגישה ביתנית כנגד פסילתה והוצאתה מרשימת הספקים של חברת חשמל ביחס לתכנון ובניית חדרי טרפו. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לצו הביניים וחייב את חברת חשמל להמשיך ולאפשר לביתנית לתכנן ולבנות חדרים כאמור. חברת חשמל ערערה על ההחלטה לבית המשפט, אשר הורה לביתנית להגיש תגובה לערעור. לאחר קבלת תגובת ביתנית נתן בית המשפט העליון החלטה הדוחה את הערעור, הותיר את צו הביניים על כנו וחייב את חברת חשמל בהוצאות משפט.

חדשות נלוות