ייצוג ביתנית בע"מ בבקשה דחופה למתן צו ביניים

שמואל גלינקא ואביב שיזף ייצגו בהצלחה את חברת ביתנית בע"מ, בבקשה דחופה למתן צו ביניים כנגד החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל, אשר החליטה להשעות את ביתנית מבנייה של חדרי חשמל בשיטת בנייה קונבנציונאלית.
 
במוקד העתירה המנהלית עומדת החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל על השעיית ביתנית מבנייה קונבנציונאלית של חדרי חשמל, זאת לאחר החלטה קודמת של ועדת המכרזים שניתנה לפני למעלה משנה (החלטת ההשעיה הראשונה), אשר השעתה את ביתנית מרשימת הספקים של חברת החשמל בכל הנוגע לבנייה טרומית (מתועשת) של חדרי חשמל ואשר כנגדה ביתנית החליטה שלא לעתור. במסגרת הבקשה למתן צו ביניים, נטען על ידינו כי יש להורות על ביטול ההחלטה השנייה של ועדת המכרזים על השעיית ביתנית מבנייה קונבנציונאלית, שכן בניגוד להחלטת ההשעיה הראשונה, החלטת ההשעיה השנייה ניתנה ללא כל סמכות.
 
לאחר דיון בבית המשפט במעמד הצדדים, קיבל בית המשפט המחוזי, בהחלטה מפורטת ומנומקת, את כל טענותינו וקבע כי החלטת חברת החשמל ניתנה בחוסר סמכות וכי סיכויי העתירה טובים, ועל כן יש להורות על מתן צו ביניים, כך שהחלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל לא תיכנס לתוקפה עד להכרעה בעתירה.


חדשות נלוות