ייצוג גליקסמן שיווק ביצים (1994) בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

אמיר פרנקל ייצג בהצלחה את חברת גליקסמן שיווק ביצים (1994) בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד חברות שיווק הביצים הגדולות בארץ – גליקסמן ותנובה ולסר בסך כולל של כ-83 מיליון ש"ח. בית המשפט המחוזי דחה את טענת המבקשת לפיה המשיבות משווקות חלק מביצים המסומנות כביצים בגודל L/XL בעוד שבפועל, אותן ביצים שוקלות, מספר ימים לאחר שיווקן ורכישתם ע"י המבקשת, פחות מהמשקל שעל פיו סווגו. בית המשפט המחוזי קיבל במלואה את טענת גליקסמן לפיה המחוקק קבע כי יש לסווג את הביצים על פי משקלן בעת מיונן, שקילתן וסימונן, ואין דרישה כי משקלן של הביצים יישאר זהה לפרק זמן ארוך לאחר מיונן.

YNET

חדשות נלוות