ייצוג הייקון מערכות בסבב גיוס בסך של 60 מיליון ש"ח

שאול אדרת, לימור פלד, דנה רוזן אסעדון ושיר וינשטיין ייצגו את הייקון מערכות בגיוס מוצלח של 60 מיליון ש"ח (עם אופציה ללמעלה מ- 30 מיליון ש"ח נוספים בגין מימוש אופציות), כנגד הקצאת מניות ואופציות לא סחירות למספר גופים מוסדיים ובראשם חברות מגדל וכלל, שכל אחת מהן הפכה להיות בעלת עניין בחברה.

מדובר בהנפקה פרטית חריגה, כלומר הנפקה שנעשית שלא באמצעות תשקיף, ובמסגרתה מוקצים למעלה מ- 20% מהון המניות של החברה (ובמקרה הזה של 24% לאחר הקצאת המניות, וכ- 30% בדילול מלא).

ICE | Globes | Themarker

חדשות נלוות