ייצוג הליון גלגלי פלדה בע"מ מול הועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב

אלי כהן ייצג בהצלחה את הליון גלגלי פלדה בע"מ, בהתנגדות שהוגשה עבור החברה לועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב ביחס לתכנית הר/ 2440 – תכנית מתאר להתחדשות איזור התעסוקה המערבי של הרצליה.
התכנית חלה על שטח של כ – 900 דונם שתכליתה להביא לחידוש איזור התעשייה המערבי של העיר הרצליה על דרך של הפיכתו לרובע מעורב שימושים: תעסוקה, מלונאות, מסחר, מגורים ומבני ציבור.
לתכנית האמורה הוגשו למעלה מארבעים (40) התנגדויות.
הועדה המחוזית קיבלה את ההתנגדות שהוגשה על ידי משרדנו וביטלה בתוך כך את סימון המתחם שבו מצויים המקרקעין של הלקוח כמתחם של "איחוד וחלוקה" ובכך ביטלה את האיחוד הכפוי שנקבע בתכנית בין המקרקעין של הלקוח לבין מקרקעין המצויים בבעלות גורם אחר, כתנאי לקבלת זכויות בנייה.
בנוסף, בעקבות קבלת ההתנגדות, והסרת המגבלה האמורה, קיבל הלקוח זכויות בנייה של כ – 80 יח"ד.

חדשות נלוות