ייצוג חברה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

תרזה לס גרוס וקארין נחושתן בסיוע של קרן מימון-סנדלר ייצגו בהצלחה חברה בתביעה בביה"ד האזורי לעבודה בתל אביב שהוגשה כנגדה ע"י עובדת לשעבר של החברה, בטענות להרעה בתנאי עבודה ופיטורים במהלך התקופה המוגנת לאחר חופשת הלידה, ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת וכן העסקה בזמן חופשה הלידה, תוך הפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

בית הדין לעבודה דחה את כל טענותיה של התובעת ביחס להרעת תנאי עבודה ולפיטורים בניגוד לחוק עבודת נשים וחוק הזדמנויות בעבודה ואף קבע כי היא כלל לא פוטרה מהעבודה. ביה"ד קיבל רק טענה אחת מכל שלל טענות התובעת וזאת ביחס להעסקה בתקופת חופשת הלידה, ובגין כך פסק לה פיצויים בסכום של 25,000 ₪ שהינו נמוך מ-7.5% מהסכום שנתבע. בנסיבות אלו ביה"ד גם לא פסק הוצאות כנגד החברה.

חדשות נלוות