ייצוג חברת אוואטר פיתוח בע"מ

שמואל גלינקא וברוך מנקוביצקי ייצגו בהצלחה דירקטורים ובעלי מניות בחברת אוואטר פיתוח בע"מ, שהינה הבעלים של המרכז המסחרי הנמצא בקיבוץ קריית ענבים, בבקשה לצו מניעה שהגישו דירקטורים ובעלי מניות אחרים בחברה בדרישה למנוע עיסקה בה מכרה החברה את זכויותיה במרכז המסחרי הנ"ל תמורת 62.5 מיליון ש"ח לצד ג'. לטענת מבקשי הצו הזמני העיסקה אושרה בדירקטוריון החברה שלא כדין משום שהתברר כי לאחד הדירקטורים שהצביעו בעד העיסקה יש נגיעה אישית לעסקה שכן הוא בעל מניות ודירקטור בחברה שהיא בעלים בשרשור של אחת מרוכשות המרכז המסחרי. עוד טענו המבקשים כי ישנן הצעות טובות יותר לרכישת המרכז המסחרי, ובין היתר הגישו לבית המשפט במסגרת הדיון הצעה מטעמם לרכישתו תמורת הסך של 70 מיליון ש"ח. בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) בתל אביב קיים שני דיונים בבקשה ובעקבותיהם הורה לחברות שהן בעלות המניות בחברה לקיים אסיפות בעלי מניות במסגרתן נדונו העיסקה וההצעה הנוספת. לאחר שאסיפות בעלי המניות, שהתקיימו במשרד שבלת, אישרו ברוב קולות את העיסקה, נתן בית המשפט החלטה ארוכה ומנומקת במסגרתה דן הן בסוגיות מתחום דיני החברות והן בסוגיות הקשורות לסעדים זמניים ובסופה דחה את הבקשה לסעדים זמניים, תוך חיוב המבקשים בהוצאות משפט, ואישר לחברה להשלים את העיסקה.  

חדשות נלוות