ייצוג מקורות בהליך גיבוש ופרסום מכרז למכירת בניין מטה החברה

ערן בלאנט ויאיר סלומון, בליווי אלי כהן, בהיבט הליטיגציה, ליווו את מקורות בהליך ארוך לגיבוש ופרסום מכרז למכירת בניין מטה החברה בתל אביב והקמת מטה חדש לחברה בחולון. ועדת המכרזים קבעה בתאריך 08.08.2022, כי הצעתן המשותפת של י. ד. ברזאני נכסים ובניין (1983) בע"מ ואלה ר. נכסים ואחזקות 1994 בע"מ,  הינה ההצעה הזוכה במכרז.

כלכליסט

חדשות נלוות