ייצוג יפאורה תבורי בבקשה למתן פסיקתה מבית המשפט העליון

ייצוג יפאורה תבורי בבקשה למתן פסיקתה מבית המשפט העליון

עופר שפירא, תמיר אפורי, משה נאמן ודנה טל ייצגו את יפאורה תבורי בבקשה למתן פסיקתה מבית המשפט העליון ביושבו כערכאת ערעור, לאחר שבית המשפט העליון קיבל את עמדת יפאורה בהליך בתחום הקניין הרוחני בענין סימני המסחר "שוופס" .ודחה בקשה לדיון נוסף שהגישה חברת בן שלוש על פסק הדין.

בקבלת עמדת יפאורה, בית המשפט העליון למעשה הפך את פסק הדין של הערכאה הדיונית, שם נפסק אופרטיבית כי על יפאורה לשלם הוצאות בסך של 120,000 ₪ לבן שלוש. אך, על אף החלטת ערכאת הערעור, בן שלוש סירבה להשיב ליפאורה את ההוצאות ששילמה בטענה כי חובת ההשבה אינה חלה על הוצאות משפט ששולמו. בית המשפט דחה את טענותיה של בן שלוש וקבע כי יפאורה זכאית לפסיקתה ולהשבת סכום ההוצאות עם הצמדה וריבית.

כבוד השופט שטיין אף העיר הערה במישור הפרוצדורלי שעניינה אופן גביית חוב שמקורו באי-השבת תשלומים אשר שולמו בהתאם לפסק דין שבוטל בערעור באומרו כי ייתכן והגיעה העת לבטל את הלכת אוריאלי (ע"א 4199/97) ולקבוע בהתאם לדעת המיעוט בה, על ידי כבוד השופט טירקל, כי בכל מקרה של ביטול פסק דין יהיה ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל גם כאשר הזכאי לקבלת החזרים ביצע את פסק הדין שבוטל מרצונו, ללא מעורבותה של לשכת ההוצאה לפועל. דהיינו, המילה "ביצוע" שבסעיף 18(א) לחוק ההוצאה לפועל מתייחסת גם לביצוע עצמי של פסק דין שבוטל, ולא רק לביצועו במסגרת ההוצאה לפועל.


חדשות נלוות