ייצוג כלל חברה לביטוח בהסכם מימון ובטוחות

אמיר און, ליטל דניאל, חן זהבי ופז קנטור ייצגו את כלל חברה לביטוח בהסכם להעמדת מימון ובטוחות במסגרתו תעמיד כלל מסגרת ליווי בסך של 669,500,000 ₪ לבניית 258 יח"ד בפרויקט "הולילנד" בירושלים.  הפרויקט יבוצע ע"י חברת הולילנד פארק בע"מ אשר בבעלותה של קרדן נדל"ן.

חדשות נלוות