ייצוג לקוח משרדנו בהצלחה בתביעה שהוגשה נגדו על סך כ-750,000 ₪

הלל איש שלום וטל רובינוב ייצגו בהצלחה את לקוח משרדנו בתביעה שהוגשה נגדו על סך כ-750,000 ₪ בעקבות טענת התובע לאובדן רווח עקב הפסקת פעילותו במיזם חקלאי שהקים הנתבע, בו טען התובע כי היה שותף וגם שוכר. בשלב גילוי המסמכים נחשף כי בעקבות הפסקת פעילותו במיזם של הנתבע, התובע המשיך למכור את סחורתו במסגרת מיזם אחר, שם הגדיל באופן מהותי את רווחיו. לפיכך, נטען כי למרות שלתובע אין כל עילה כנגד הנתבע בשל היעדר יחסי שותפות והיעדר יחסי שכירות, למעשה לתובע לא נגרם כל נזק שכן הוא הקטין אותו עד איונו המוחלט, וזאת בשים לב לכך שהסחורה של התובע ממילא הייתה מוגבלת כך שהוא לא יכול היה למכור אותה בשני מיזמים במקביל. בעקבות האמור לעיל, בית המשפט המליץ לתובע לחזור בו מתביעתו, והתביעה של התובע נדחתה.

חדשות נלוות