ייצוג מרכז שיבננדה ליוגה וודנטה בתל אביב (ע"ר) בבקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך 1.5 מיליון ₪ 

הלל איש שלום וטל רובינוב ייצגו בהצלחה את מרכז שיבננדה ליוגה וודנטה בתל אביב (ע"ר), בבקשה לאישור תובענה ייצוגית על סך 1.5 מיליון ₪ שהוגשה נגדה לבית משפט השלום בתל אביב.במסגרת בקשת האישור נטען כי העמותה הפרה את הוראותיו של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, בכך שלכאורה שלחה לחברי הקבוצה הנטענת הודעות פרסומת באמצעות SMS מבלי שניתנה הסכמתם, ומבלי שנכלל בהודעות אלו מנגנון הסרה.

בטרם הגשנו את התשובה לבקשת האישור, פנינו אל ב"כ המבקש, והבהרנו לו כי אנו סבורים שסיכויי התביעה שלו נמוכים במיוחד, בין היתר לאור היקף ההודעות הנמוך שנשלחו, וכן העובדה שהמבקש הסכים לקבל דואר פרסומי מהמשיבה ואף הצליח בפועל להסיר את עצמו מרשימת נמעניה. לאחר מו"מ במסגרתו העמותה הסכימה לפנים משורת הדין ומבלי להודות בכל טענה שתרענן את רשימת הנמענים שלה ותשנה את הנוסח של ההודעות שנשלחות על ידה (שכן היא סבורה שלא נפל בהן כל דופי), המבקש הסכים להגיש בקשת הסתלקות מבקשת האישור, בתמורה לתשלום גמול ושכ"ט על סך 10,000 ₪ + מע"מ.

בפסק דינו של כב' השופט עמית יריב, נקבע כי בקשת ההסתלקות מאושרת והתביעה האישית של המבקש נדחית, אם כי אין לאשר גמול ושכר טרחה בנסיבות המקרה הנוכחי, בו המבקש הודה שהוא לא זכר אם נתן את הסכמתו לקבלת ההודעות מראש.

חדשות נלוות